Notowania

INDYGO: strona spółki
2.12.2019, 22:48

IDG Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IndygoTech Minerals S.A. w dniu 2 grudnia 2019 r.

Zarząd spółki IndygoTech Minerals S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 2 grudnia 2019 r. oraz zmienioną przez Walne Zgromadzenie treści Statutu Spółki.
Zarząd Spółki, informuje jednocześnie, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty