Notowania

GETIN: strona spółki
3.12.2019, 10:08

GTN Aktualizacja informacji poufnej

Zarząd Getin Holding S.A. ("Emitent") informuje, że dnia 3 grudnia 2019 roku powziął informację o zaksięgowaniu w dniu 2 grudnia 2019 r. przeniesienia - zgodnie z prawem białoruskim - własności 26.690 akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś ("Idea Bank Białoruś"), na rzecz Emitenta.
Przeniesienie własności nastąpiło w związku z realizacją umowy sprzedaży akcji Idea Bank Białoruś zawartej przez Emitenta z OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, Federacja Rosyjska ("Carcade"), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. W wyniku przeniesienia własności wyżej wymienionych akcji Emitent posiada 120.990 akcji Idea Bank Białoruś o wartości nominalnej 330,60 rubli białoruskich każda, stanowiących 99,998% udziału w kapitale zakładowym Idea Bank Białoruś. Emitent ponadto informuje, że tym samym spełnił się jeden z warunków zawieszających określonych w Warunkowej Umowie Sprzedaży Udziału w Carcade, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2019 r. z dnia 29 listopada 2019 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne

Inne komunikaty