Trwa ładowanie...
bDIAhDYR

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-02-26
GTN Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Idea Bank Białoruś
0,72
+0,56
2021-02-05
GTN Zawarcie Porozumienia dotyczącego zamiaru sprzedaży Idea Bank Ukraina i NFS
0,72
+4,17
2021-02-05
GTN Powołanie Wiceprezesa Zarządu Getin Holding S.A.
0,72
+4,17
2021-01-29
GTN Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie potencjalnej sprzedaży Idea Bank Białoruś
0,72
+1,39
2021-01-26
GTN Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
0,74
-0,27
2021-01-05
GTN Wpływ przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. na Emitenta
0,73
-1,58
2021-01-04
GTN Zgoda Narodowego Banku Białorusi na potencjalną transakcję sprzedaży Idea Bank Białoruś
0,74
-1,15
2020-12-31
GTN Rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A.
0,82
0,00
2020-12-30
GTN Podpisanie aneksu do listu intencyjnego
0,82
0,00
2020-12-23
GTN Decyzja o dopuszczeniu wybranych oferentów do badania due diligence Idea Bank Rumunia
0,81
-0,74
2020-11-19
GTN Podpisanie listu intencyjnego w sprawie potencjalnej sprzedaży Idea Bank Białoruś
0,86
-2,92
2020-11-10
GTN QSr 3/2020: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
0,74
+4,19
2020-11-10
GTN Przystąpienie do działań w celu potencjalnej sprzedaży akcji Idea Bank Rumunia
0,74
+2,57
2020-11-04
GTN Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
0,73
-3,34
2020-09-30
GTN PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
0,79
-1,27
2020-08-26
GTN Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 r.
0,95
-1,63
2020-08-26
GTN Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz zgłoszone sprzeciwy
0,95
-1,63
2020-08-24
GTN Wszczęcie postępowania administracyjnego przez KNF
0,94
+6,38
2020-07-27
GTN Podpisanie listu intencyjnego
1,15
-0,87
2020-07-24
GTN Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
1,11
+2,26
  • Poprzednia strona
  • z 96
  • Następna strona
bDIAhDZz