Trwa ładowanie...
bDIokrRx

Notowania

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2020Q32020Q22020Q12019Q4
Przychody z tytułu odsetek254 228297 930336 984528 939
Przychody z tytułu prowizji47 73744 00168 698162 823
Wynik na działalności bankowej207 336238 288278 551424 301
Wynik na działalności operacyjnej28 770-4 278-183 68936 133
Zysk (strata) brutto30 823-11 865-182 39843 931
Zysk (strata) netto8 8536 111-200 59942 678
Przepływy pieniężne netto60 701106381 093118 121
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej316 05370 064392 097147 548
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 42969 082-79330 802
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-250 923-139 040-10 211-60 229
Aktywa razem19 200 83219 918 55821 110 68822 927 195
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0000
Zobowiązania wobec sektora finansowego149 44594 605175 1861 261 040
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego16 899 41017 230 34318 042 53618 654 438
Kapitał własny786 817810 731805 368886 427
Kapitał zakładowy759 069759 069759 069759 069
Współczynnik wypłacalności4,454,434,124,06
Liczba akcji (tys. szt.)189 767,34189 767,34189 767,34189 767,34
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,154,274,244,67
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,050,03-1,060,23
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2019201820172016
Przychody z tytułu odsetek1 693 5871 523 4081 640 9731 514 734
Przychody z tytułu prowizji356 390378 801605 393554 437
Wynik na działalności bankowej1 204 339806 1521 439 6431 275 382
Wynik na działalności operacyjnej79 252-1 351 565402 815462 648
Zysk (strata) brutto91 490-1 325 340421 602452 731
Zysk (strata) netto101 319-958 504183 594253 331
Przepływy pieniężne netto-128 544933 596-20 380-441 435
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej942 356-50 83463 386-333 551
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-78 33437 777-57 883174 512
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-992 566946 653-25 883-282 396
Aktywa razem22 927 19525 143 68427 941 15425 839 176
Zobowiązania wobec Banku Centralnego0834 31900
Zobowiązania wobec sektora finansowego1 261 040883 4201 222 9171 495 844
Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego18 654 43819 781 44419 703 64417 208 500
Kapitał własny886 427750 7282 120 2712 067 291
Kapitał zakładowy759 069759 069759 069731 289
Współczynnik wypłacalności4,063,339,600,00
Liczba akcji (tys. szt.)189 767,34189 767,34189 767,34182 822,34
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)4,673,9611,1711,31
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,53-5,050,971,39
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bDIokrSf