Notowania

DEKPOL: strona spółki
3.12.2019, 17:50

DEK Zawarcie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. w sprawie generalnego wykonawstwa budynków magazynowych w gm. Ożarów Mazowiecki

Zarząd Dekpol S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 3 grudnia 2019 r. zawarł z Panattoni Development Europe Sp. z o.o. („Zamawiający”) list intencyjny potwierdzający wybór Emitenta na generalnego wykonawcę inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jawczycach, gm. Ożarów Mazowiecki („Inwestycja”).
Zakończenie przez Emitenta realizacji Inwestycji oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w czerwcu 2020 r. Wartość wynagrodzenia netto Emitenta za wykonanie Inwestycji została ustalona na poziomie ok. 5% przychodów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018r. (przeliczone wg kursu euro z dnia 3 grudnia 2019 r.).

Inne komunikaty