Notowania

OPN Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w listopadzie 2019 roku

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w listopadzie 2019 roku wynosi 160 980 tys. zł, co oznacza spadek o 3% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku (166 336 tys. zł).
Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 30 listopada 2019 roku ukształtowały się na poziomie 823 858 tys. zł, co stanowi 11% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 739 624 tys. zł. Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w listopadzie 2019 roku był brak oznak zimowych warunków pogodowych, w przeciwieństwie do listopada 2018 roku, który ze względu na warunki pogodowe był jednym z miesięcy szczytowej sprzedaży okresu zimowego.

Inne komunikaty