Notowania

BRASTER: strona spółki
9.12.2019, 12:04

BRA Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka"), informuje, iż w dniu 9 grudnia 2019 r. wpłynęły do Spółki od Pani Kamili Padlewskiej – osoby blisko związanej z Panem Dariuszem Karolak Członkiem Rady Nadzorczej - zawiadomienia o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w dniu 4 grudnia 2019 r. oraz 5 grudnia 2019 r.
Treść ww. zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty