Notowania

PGSSOFT: strona spółki
9.12.2019, 12:26

PSW powołanie osób zarządzających Emitenta

PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki rozszerzyła skład Zarządu PGS SOFTWARE S.A. do pięciu osób, powołując do Zarządu trzech nowych Członków. Do dotychczasowego składu Zarządu Spółki zostały powołane trzy osoby: Bartosz Jabłoński, Krzysztof Rolak oraz Marcin Stawarz.
W związku z rezygnacją złożoną przez Pana Pawła Gurgula – Wiceprezsa Zarządu Spółki z dniem 29 lutego 2020 r., (raport bieżący nr 19/2019) w skład Zarządu Emitenta od dnia 1 marca 2020 r. wchodzić będą: - Wojciech Gurgul – Prezes Zarządu, - Bartosz Jabłoński – Członek Zarządu, - Krzysztof Rolak – Członek Zarządu, - Marcin Stawarz – Członek Zarządu.

Załączniki

Inne komunikaty