Notowania

MOJ: strona spółki
9.12.2019, 12:59

MOJ Transakcje z GK FASING S.A.

Zarząd MOJ S.A. informuje , że w dniu dzisiejszym przyjął do realizacji cztery zamówienia wystawione przez GK FASING S.A. na kwotę 751 tys. zł. Przedmiotem tych zamówień są odkuwki ogniw i półogniw. W ramach współpracy pomiędzy spółkami wartość jednostkowych kilkunastokrotnych zamówień GK FASING S.A. złożonych w MOJ S.A. w okresie od 17.07.2019 r. tj. od publikacji raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 17.07.2019 r. do dnia dzisiejszego , włączając dzisiejsze zamówienia wynosi łącznie 6 250 tys. zł.Przedmitem tych zamówień były odkuwki ogniw, zgrzebeł i zamków. Zamówieniem o największej wartości było zamówienie na dostawę odkuwki ogniwa płaskiego o wartości 566 tys. zł otrzymane 27.09.2019 r. Współpraca z GK FASING jest prowadzona na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty