Notowania

ACTION: strona spółki
9.12.2019, 16:54

ACT Uchylenie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 27 listopada 2019 r., Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym doręczono Spółce decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2019 r. uchylającą decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2016 r., dotyczącą podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2013 r.
Powyższe orzeczenie oznacza, że postępowanie w sprawie ww. należności będzie prowadzone ponownie przez organ pierwszej instancji administracji skarbowej.

Inne komunikaty