Trwa ładowanie...

Notowania

MCI: strona spółki
20.12.2019, 16:00

MCI Wykup przez MCI Capital S.A. obligacji serii M

Zarząd MCI Capital S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 roku, nastąpiło całkowite rozliczenie zobowiązań Spółki z tytułu wyemitowanych przez Spółkę w dniu 23 grudnia 2016 roku obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej 20.650.000,00 PLN. Obligacje były notowane na rynku Catalyst prowadzonym przez BondSpot S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Inne komunikaty