Notowania

SANWIL: strona spółki
23.12.2019, 16:31

SNW Nabycie akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Sanwil Holding S.A, (dalej również: „Spółka”) niniejszym informuje, że w odpowiedzi na ogłoszoną w dniu 22 listopada 2019 r. „Ofertę Zakupu Akcji Spółki Sanwil Holding S.A.”, na podstawie której Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 700 000 akcji Spółki, w okresie przyjmowania ofert sprzedaży akcji w dniach od 2 -13 grudnia 2019 r. zostało prawidłowo złożone 18 ofert sprzedaży na 1 965 367 sztuk akcji.
W wyniku proporcjonalnej redukcji akcjonariusze sprzedali 700.000 akcji za cenę 0,90 PLN za jedną akcję , o łącznej wartości 630 000 PLN. Stopa alokacji wyniosła 35,61 %. W dniu 20 grudnia 2019 r. za pośrednictwem Domu Maklerskiego BOŚ SA, nastąpiło rozliczenie zlecenia kupna 700.000 akcji.

Inne komunikaty