Notowania

PHN: strona spółki
23.12.2019, 17:15

PHN Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbyło się 23 grudnia 2019 r. oraz treść uchwalonych zmian w Statucie Spółki.
Treść wszystkich uchwał poddanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowania jak również treść zmian w statucie spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Załączniki: 1. Uchwały powzięte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie. 2. Treść zmian w statucie spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-19
PHN Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
13,75
-0,36
2020-02-07
PHN Powołanie Członka Zarządu ds. Rozwoju
13,90
0,00
2020-01-31
PHN Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13,30
-2,26
2020-01-29
PHN Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
12,70
+1,97
2020-01-28
PHN Rejestracja przez sąd zmian Statutu
12,75
-0,39
2020-01-22
PHN Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
12,60
0,00
2019-12-23
PHN Zawarcie umowy objęcia akcji
11,25
+0,89
2019-12-23
PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 23 grudnia 2019 r.
11,25
+0,89
2019-12-23
PHN Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki
11,25
+0,89
2019-12-03
PHN Komunikat działu operacyjnego KDPW
11,50
+0,87