Notowania

PHN: strona spółki
23.12.2019, 17:33

PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 23 grudnia 2019 r.

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 23 grudnia 2019 r.
1. SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW: 32.655.617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 81,22% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 69,68% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce 2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER: 4.647.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 11,56% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,91% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce 3. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY: 2.879.184 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,16% głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 6,14% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-02-19
PHN Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela
13,75
-0,36
2020-02-07
PHN Powołanie Członka Zarządu ds. Rozwoju
13,90
0,00
2020-01-31
PHN Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13,30
-2,26
2020-01-29
PHN Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
12,70
+1,97
2020-01-28
PHN Rejestracja przez sąd zmian Statutu
12,75
-0,39
2020-01-22
PHN Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
12,60
0,00
2019-12-23
PHN Zawarcie umowy objęcia akcji
11,25
+0,89
2019-12-23
PHN Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 23 grudnia 2019 r.
11,25
+0,89
2019-12-23
PHN Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 grudnia 2019 r. oraz uchwalone zmiany Statutu Spółki
11,25
+0,89
2019-12-03
PHN Komunikat działu operacyjnego KDPW
11,50
+0,87