Notowania

PBKM: strona spółki
2.01.2020, 17:11

BKM Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki od Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny [Zawiadamiający], datowane na dzień 2 stycznia 2020 r. zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej (…), w którym Zawiadamiający poinformował o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzaniu Spółki powyżej 15%.
Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty