Notowania

PBKM: strona spółki
8.01.2020, 14:28

BKM Informacja nt. wniesienia przez Inwestora wkładu w wykonaniu umowy objęcia akcji serii M

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2019 z 30 grudnia 2019 roku w sprawie zawarcia ze spółką Platin 1829. GmbH Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością prawa niemieckiego z siedzibą we Frankfurcie nad Menem [w przyszłości: AOC Health GmbH] - [dalej jako Inwestor] umowy objęcia akcji serii M [Umowa Objęcia] Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 8 stycznia 2020 roku wniesiony został przez Inwestora wkład pieniężny w kwocie 218.407.710 zł w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy Objęcia.
O kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii M Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Inne komunikaty