Notowania

MARKA: strona spółki
14.01.2020, 11:43

MRK Uprawomocnienie się postanowienia sądu o zatwierdzeniu przyjęcia zmiany układu częściowego.

Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 18/2019 z dnia 05.09.2019 r. (zatwierdzenie przyjęcia zmiany układu częściowego) i nr 22/2019 r. z dnia 03.12.2019 r. (Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Postępowanie o zmianę układu częściowego zostało zakończone), informuje, iż w dniu 14.01.2020 r. otrzymała odpis postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o zmianę układu częściowego zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym MARKA S.A. w restrukturyzacji, sygn. akt: VIII GRp 15/19, o zatwierdzeniu przyjęcia zmiany układu częściowego przyjętego na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 26.08.2019 roku.
W przedmiotowym odpisie postanowienia, Sąd Rejonowy w Białymstoku stwierdza, że orzeczenie niniejsze jest prawomocne od dnia 26.09.2019 r.

Inne komunikaty