Notowania

YOLO: strona spółki
14.01.2020, 13:00

YOL Zmiana adresu siedziby YOLO S.A.

Zarząd YOLO S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą zmiany adresu siedziby Spółki. Od dnia 22 stycznia 2020 r. siedziba Spółki mieścić się będzie pod adresem: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa.
Jednocześnie Spółka informuje, że trwa proces formalnej rejestracji zmiany adresu siedziby w Krajowym Rejestrze Sądowym. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Inne komunikaty