Notowania

PIW Wykaz Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.posiadających ponad 5% udziału w głosach.

Zarząd Spółki Platynowe Inwestycje SE przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.01.2020 r.
Akcjonariusz: PATRO INVEST Sp. z o.o.w likwidacji z siedzibą w Płocku Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji: 1.380.168 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.380.168 Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 14,23 % Udział w liczbie głosów na WZA [%] 100,00 %

Inne komunikaty