Notowania

ARTIFEX: strona spółki
14.01.2020, 22:06

ART Aktualizacja Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022.

Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 11/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. informuje, że w dniu 14 stycznia 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Artifex Mundi na lata 2019-2022 („Strategia”).
Zaktualizowana Strategia zakłada koncentrację zasobów Grupy Kapitałowej Artifex Mundi („Grupa”), zarówno kapitałowych, jak i osobowych, na rozwoju działalności deweloperskiej i wydawniczej w segmencie gier free-to-play przy równoczesnym zakończeniu, w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym, działalności w segmencie gier premium. Zarząd Spółki informuje, że w konsekwencji zmiany strategii Spółka planuje zakończenie prac nad dalszym rozwojem projektów gier Hot Shot Burn! i Rogal, a także nawiązanie współpracy z podmiotami trzecimi w zakresie aktywności wydawniczej związanej ze wspomnianymi tytułami. Aktualizacja strategii i dalsze będące jej konsekwencją działania mają na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanych wyników komercjalizacji gier free-to-play Bladebound i Tiny Dragons rozwijanych przez Spółkę jako projekty strategiczne Grupy.

Inne komunikaty