Notowania

VIVID: strona spółki
15.01.2020, 8:08

VVD Informacja o szacunkowych wynikach finansowych za rok 2019

Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu nr 36/2019 z dnia 5 listopada 2019 dotyczącego prognoz finansowych na lata 2019-2020 informuje, że w dniu 15 stycznia 2020 Emitent dokonał oceny możliwości realizacji prognozy w części dotyczącej przychodów i wyniku za rok 2019. W ramach oceny Emitent dokonał szacunkowego ustalenia wstępnych wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki za rok 2019.
Skonsolidowany zysk netto za rok 2019 spodziewany jest na poziomie 0,56 mln PLN. Skonsolidowane przychodu ze sprzedaży za rok 2019 spodziewane są na poziomie 12,33 mln PLN. Zarząd informuje, że niniejszy raport zawiera dane wstępne, które mogą różnić się od danych ostatecznych. Ostateczna informacja o wyniku oraz przychodach ze sprzedaży zostanie zamieszczona w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2019, który zostanie opublikowany w teminie określonym przez Spółkę osobnym raportem.

Inne komunikaty