Notowania

ESSYSTEM: strona spółki
15.01.2020, 11:59

ESS Zawiadomienie o osiągnięciu pośrednio 100% głosów w ES-SYSTEM S.A. przez podmioty dominujące wobec Glamox AS w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu akcji Spółki

Zarząd ES-SYSTEM S.A. informuje, że dnia 15 stycznia 2020 roku, otrzymał od podmiotów dominujących (bezpośrednio i pośrednio) nad Glamox AS tj. od:
- GLX Holding AS, spółki prawa norweskiego z siedzibą w Oslo, - Glace HoldCo AS spółki prawa norweskiego z siedzibą w Oslo, - Glace MidCo S.a r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu, - Triton Masterluxo 4 S.a r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu, - Glace Holdco S.a. r.l. spółki prawa luxemburskiego z siedzibą w Luxemburgu, - Triton Fund IV z siedzibą w St Helier, Jersey, zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej [...] o osiągnięciu pośrednio 100% głosów w Spółce w wyniku rozliczenia przymusowego wykupu akcji Spółki w dniu 14 stycznia 2020 roku. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty