Notowania

PANOVA: strona spółki
23.01.2020, 13:27

NVA Przedterminowy wykup obligacji serii A

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 23 stycznia 2020 roku nastąpił przedterminowy wykup 200.000 sztuk obligacji serii A („Obligacje”) na łączną kwotę 20.000.000,00 złotych, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod numerem ISIN PLPANVA00047. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu, co powoduje całkowite wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych Obligacji.
O emisji obligacji serii A Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 04.04.2018 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty