Notowania

SKYLINE: strona spółki
24.01.2020, 11:58

SKL Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w tytule RB 1/2020 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skyline Investment S.A. na dzień 20 lutego 2020

Zarząd Skyline Investment S.A. informuje , że w Raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wpisano w tytule Raportu rodzaj Walnego Zgromadzenia
W związku z powyższym Zarząd Skyline Investment S.A. podaje jeszcze raz porawiony tytuł Raportu : Zwołanie Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lutego 2020 r. Wszystkie pozostałe informacje zawarte w Raporcie bieżącym nr 1/2020 są poprawne .

Załączniki

Inne komunikaty