Notowania

PANOVA: strona spółki
24.01.2020, 13:49

NVA Zamknięcie transakcji sprzedaży udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.

Zarząd P.A. NOVA S.A. ("Emitent") informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 24.01.2020 r. przez spółkę P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o. („Spółka”) spłaty wszystkich zobowiązań wobec Emitenta na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 08.11.2019 r, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 32/2019 z dn. 08.11.2019 r., nastąpiło rozliczenie transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. NOVA Invest Kamienna Góra Sp. z o.o.
Ponadto Emitent informuje, że pozostałe warunki przejścia udziałów w Spółce na Kupującego, w tym uzyskanie zgody Banku na sprzedaż udziałów, zostały spełnione. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty