Notowania

ZUK Informacje przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie przekazane na podstawie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje pełną treść otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty