Notowania

EVEREST: strona spółki
10.02.2020, 10:48

EVE Istotna informacja finansowa dotycząca emitenta - zwolnienie z długu

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, niniejszym informuje, że w dniu 10 lutego 2020r. otrzymała od spółki zależnej, Everest TFI S..A. informację o zwolnieniu jej z długu na kwotę 709.030,93 zł. W rezultacie powyższego zobowiązania Emitenta wobec tej spółki spadną o tę kwotę i wyniosą zero. Spółka osiągnie z tytułu tej czynnosci w I kwartale przychód w wysokości 709.030,93 zł.

Inne komunikaty