Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2023-02-09
NXG Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania przez akcjonariusza
3,80
-1,84
2023-01-24
NXG Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
3,60
0,00
2022-12-30
NXG Zmiana adresu siedziby Emitenta
2,61
+5,36
2022-11-28
NXG QSr 3/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,78
0,00
2022-11-04
NXG Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022
2,33
+4,29
2022-10-26
NXG sprzedaż przez Emitenta 100 % udziałów w spółce zależnej Nexity Sp. z o.o.
2,60
+1,92
2022-09-30
NXG PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
2,59
0,00
2022-09-29
NXG Dokooptowanie Członków Rady Nadzorczej
2,64
+3,03
2022-09-19
NXG Zawarcie umowy z firmą audytorską na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych NEXITY GLOBAL S.A. za lata 2022 i 2023
2,47
0,00
2022-09-15
NXG Rezygnacje dwóch Członków Rady Nadzorczej Spółki
2,39
0,00
2022-08-23
NXG Zawarcie porozumienia rozwiązującego umowę z firmą audytorską o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
2,60
-9,62
2022-08-08
NXG Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
2,84
0,00
2022-07-04
NXG Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
2,70
0,00
2022-06-30
NXG Uchwały podjęte oraz niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informacja w sprawie zgłoszonych sprzeciwów do uchwał
2,69
-6,69
2022-06-08
NXG Przystąpienie do umowy inwestycyjnej w sprawie połączenia NEXITY GLOBAL z THE BATTERIES
2,82
-3,90
2022-06-03
NXG Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2022 roku
2,76
0,00
2022-05-30
NXG QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
2,61
0,00
2022-05-09
NXG Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku
2,85
0,00
2022-05-02
NXG Dokonanie odpisów aktualizujących o istotnej wartości
2,99
-3,01
2022-04-26
NXG Zmiana terminu publikacji raportów jednostkowego i skonsolidowanego za 2021 rok obrotowy
3,00
-1,67
  • Poprzednia strona
  • z 17
  • Następna strona