Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2022Q12021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów72149208138
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5-598-1 145-2 092
Zysk (strata) brutto-58-1 640-1 159-2 098
Zysk (strata) netto-58-1 614-1 195-2 095
Przepływy netto180-335-131164
Przepływy netto z działalności operacyjnej-120-1 278-810-4 187
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej059323 934
Przepływy netto z działalności finansowej300884646417
Aktywa razem2 9292 8097 2777 224
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania4 1573 9786 8185 571
Zobowiązania długoterminowe082 6542 672
Zobowiązania krótkoterminowe4 1573 9714 1642 899
Kapitał własny-1 228-1 1704591 653
Kapitał zakładowy6 0006 0006 0006 000
Liczba akcji (tys. szt.)10 000,0010 000,0010 000,0010 000,00
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,12-0,120,050,17
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,01-0,16-0,12-0,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2021202020192018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów5711731 3641 480
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-5 051-1 597-281-413
Zysk (strata) brutto-6 106-1 518-108-1 921
Zysk (strata) netto-6 108-1 53122-2 099
Przepływy netto-403536-36073
Przepływy netto z działalności operacyjnej-5 436-2 917-673-204
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej2 891-3 7510-103
Przepływy netto z działalności finansowej2 1427 204313380
Aktywa razem2 8096 1444551 126
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 9781 2061 0021 315
Zobowiązania długoterminowe839533
Zobowiązania krótkoterminowe3 9718119981 312
Kapitał własny-1 1704 938-547-587
Kapitał zakładowy6 0006 0001 3821 382
Liczba akcji (tys. szt.)10 000,0010 000,0023 030,4923 030,49
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)-0,120,49-0,02-0,03
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,61-0,150,00-0,09
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport