Notowania

PROCAD: strona spółki
10.02.2020, 20:06

PRD Informacja dotycząca wykorzystania projektu budowlanego CBR

Zarząd PROCAD SA informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o wykorzystaniu projektu budowlanego sporządzonego w ramach przygotowań do realizacji projektu „Rozwój Centrum Badawczo-Rozwojowego PROCAD” (POIR.02.01.00-00-0121/15-00) do budowy obiektu biurowego, który będzie pełnić funkcję siedziby Spółki. O fakcie rozważania takiej możliwości Zarząd Emitenta informował raportem bieżącym nr 13/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 roku.
Rozpoczęcie prac związanych z budową nastąpi w dniu 20 lutego 2020 roku. Równolegle zostaną podjęte działania związane z adaptowaniem projektu budowlanego Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu jego dostosowania do wymagań obiektu biurowego, bez funkcji Centrum Badawczo-Rozwojowego. Po dokonaniu niezbędnych zmian w projekcie, co powinno nastąpić w ciągu najbliższy kilku miesięcy, Emitent rozpocznie proces zbierania ofert od potencjalnych wykonawców obiektu.

Inne komunikaty