Notowania

NEUCA: strona spółki
11.02.2020, 17:07

NEU Dopuszczenie akcji do obrotu

Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż uchwałą nr 91 / 2020 z dnia 11 lutego 2020 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym z dniem 13 lutego 2020 r. 81.535 (osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 13 lutego 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLTRFRM00018".
Zgodnie z oświadczeniem nr 81/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zarejestrowanie powyższych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-03-19
NEU RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
371,00
0,00
2020-03-19
NEU R /: formularz raportu rocznego
371,00
0,00
2020-02-11
NEU Dopuszczenie akcji do obrotu
385,00
-0,78
2020-01-29
NEU Tekst jednolity statutu Spółki
388,00
+0,52
2020-01-14
NEU Zmiana kapitału zakładowego
383,00
+1,04
2020-01-10
NEU Transakcja na akcjach
375,00
+2,93
2020-01-09
NEU Transakcja na akcjach
378,00
-0,79
2020-01-08
NEU Transakcja na akcjach
380,00
-0,79
2020-01-08
NEU Terminy przekazywania raportów okresowych
380,00
-0,53
2020-01-02
NEU Zawiadomienie o zamiarze połączenia
378,00
+0,53