Notowania

EVEREST: strona spółki
11.02.2020, 23:42

EVE Zawarcie przez podmiot dominujący i powiązany z osobą zarządzającą umowy mającej za przedmiot akcje spółki

Zarząd Spółki Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, niniejszym informuje, że otrzymał od spółki Everest Investments Holding S.A., będącej podmiotem dominującym wobec Emitenta i jednocześnie blisko związanej (podmiot pośrednio zależny) z Prezesem Zarządu Emitenta, Piotra Sieradzana, informację o zakończeniu w dniu 10.02.2020r. negocjacji w sprawie zbycia istotnego pakietu akcji Emitenta i podpisaniu przez nią umowy zbycia pakietu 716.566 akcji Emitenta , stanowiącego od 31,1% udziału w kapitale i głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie ze złożonym do Emitenta powiadomieniem według przepisów art. 19 Rozporządzenia MAR cena transakcji wyniosł 1,14 zł za jedną akcję.
W rezultacie powyższej transakcji udział Everest Investments Holding S.A. w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta spadł z 62,2% do 31,1%. Tym samym Everest Investments Holding S.A. przestał być podmiotem dominującym wobec Emitenta. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty