Notowania

GTRINITY: strona spółki
13.02.2020, 19:10

GTY Zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej 5%.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki South West Ventures k.s. o pośrednim zbyciu znacznego pakietu akcji powodującego zmniejszenie ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej 5%.
Informacje wymagane przepisami art. 69 ustawy o ofercie publicznej przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu w języku angielskim.

Załączniki

Inne komunikaty