Notowania

EVEREST: strona spółki
14.02.2020, 4:31

EVE Rezygnacja Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2020 roku otrzymał od Pana Piotr Sieradzana – Prezesa Zarządu Emitenta, pisemną rezygnację z pełnionej funkcji wraz z Listem do Akcjonariuszy

Załączniki

Inne komunikaty