Notowania

AWBUD: strona spółki
14.02.2020, 10:33

AWB Powzięcie przez Spółkę informacji o zawarciu przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji spółki Murapol S.A.

Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu
bieżącego Spółki nr 4/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r., informuje, że w dniu 14 lutego 2020 roku uzyskał informację o zawarciu w dniu 13 lutego 2020 r. - pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi będącymi aktualnymi akcjonariuszami Murapol S.A. (jako Sprzedającymi) a AEREF V PL Investment S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu (jako Kupującym) – przyrzeczonej umowy sprzedaży 98,04% akcji spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Umowa Przyrzeczona”). W związku z zawarciem Umowy Przyrzeczonej, AEREF V PL Investment S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu stał się podmiotem dominującym wobec Spółki. Murapol S.A. jest pośrednim, większościowym akcjonariuszem Spółki posiadającym poprzez spółki zależne tj. Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej oraz Petrofox sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej - 90% ogólnej liczby akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki.

Inne komunikaty