Notowania

CWA: strona spółki
14.02.2020, 14:47

CWA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd CWA S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 lutego 2020 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Mirosława Januszewskiego, prezesa zarządu Emitenta tj. osobę pełniącą obowiązki zarządcze, Spółka powzięła informację o nabyciu w dniu 13 lutego 2020 r. przez Pana Mirosława Januszewskiego 360.000 akcji Spółki. Transakcji dokonano poza systemem obrotu.
Emitent w załączeniu przekazuje skan zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty