Notowania

ORZBIALY: strona spółki
14.02.2020, 15:43

OBL Uzupełnienie dokumentacji na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.

Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do zwołanego na dzień 24 lutego 2020 roku raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w załączeniu przekazuje życiorysy i oświadczenia kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A., a także ich zgody na kandydowanie, otrzymane od akcjonariusza Spółki tj. ZAP Sznajder Batterien S.A.
Podstawa prawna: RMF GPW § 19 ust. 1 pkt 2

Załączniki

Inne komunikaty