Trwa ładowanie...
bFentksB
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-01-03
OBL Powołanie Wiceprezesa Zarządu Orzeł Biały S.A.
25,30
-3,16
2021-12-22
OBL Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
21,90
+0,91
2021-12-17
OBL Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
21,00
+3,81
2021-11-25
OBL Otrzymanie zawiadomień o zdarzeniu powodującym zmianę udziału w akcjonariacie Spółki w wyniku połączenia NEF Battery Holdings s.a.r.l z ZAP Sznajder Batterien S.A.
24,90
0,00
2021-11-22
OBL QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26,50
0,00
2021-11-16
OBL Informacja o otrzymaniu decyzji organu II instancji w zakresie kontroli celno – skarbowej za 2015 rok
26,50
+0,38
2021-09-22
OBL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24,80
+3,63
2021-09-01
OBL Likwidacja spółki zależnej Centralna Pompownia „Bolko” sp. z o.o.
26,80
-0,75
2021-06-23
OBL Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r.
24,50
-0,82
2021-06-10
OBL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 9.06.2021 r.
19,70
+19,80
2021-06-09
OBL Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
18,55
+5,93
2021-06-09
OBL Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza
18,55
+5,93
2021-06-08
OBL Powołanie Zarządu Spółki Orzeł Biały S.A. na nową kadencję
18,15
+2,20
2021-05-27
OBL QSr 1/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17,90
0,00
2021-05-14
OBL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
18,65
-2,41
2021-05-14
OBL Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2020
18,65
-2,41
2021-05-13
OBL Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku
18,00
0,00
2021-04-22
OBL RS /: formularz skonsolidowanego raportu rocznego
16,30
0,00
2021-04-22
OBL R /: formularz raportu rocznego
16,30
0,00
2021-03-31
OBL Wstępne szacunkowe wyniki „Orzeł Biały” S.A. i Grupy Kapitałowej „Orzeł Biały” za 2020 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku za 2020 rok.
16,20
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 27
  • Następna strona
bFentktj