Trwa ładowanie...
Notowania
DataTytułKursZmiana
2022-05-19
OBL QSr 1/2022: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
20,50
+0,98
2022-05-12
OBL Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
20,90
-4,31
2022-05-12
OBL Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021
20,90
-4,31
2022-05-09
OBL Informacja o wynikach kontroli podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług
21,00
-2,38
2022-04-01
OBL Wstępne szacunkowe wyniki za 2021 rok oraz informacja o rekomendacji Zarządu dotyczącej przeznaczenia zysku
24,00
-1,67
2022-03-16
OBL Informacja o zamiarze ujęcia rezerw i odpisów w wyniku finansowym za 2021 rok w związku z kolejnym etapem postępowań celno - skarbowych
21,90
-1,83
2022-03-08
OBL Informacja na temat wpływu inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na działalność Emitenta
22,40
-3,57
2022-01-27
OBL Powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji
23,40
0,00
2022-01-27
OBL Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
23,40
0,00
2022-01-24
OBL Terminy przekazywania przez spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2022 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.
24,00
-2,08
2022-01-20
OBL Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki Orzeł Biały S.A.
24,40
-5,74
2022-01-20
OBL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 20.01.2022 r.
24,40
-5,74
2022-01-20
OBL Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A.
24,40
-5,74
2022-01-03
OBL Powołanie Wiceprezesa Zarządu Orzeł Biały S.A.
25,30
-3,16
2021-12-22
OBL Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A.
21,90
+0,91
2021-12-17
OBL Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie projektów uchwał a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
21,00
+3,81
2021-11-25
OBL Otrzymanie zawiadomień o zdarzeniu powodującym zmianę udziału w akcjonariacie Spółki w wyniku połączenia NEF Battery Holdings s.a.r.l z ZAP Sznajder Batterien S.A.
24,90
0,00
2021-11-22
OBL QSr 3/2021: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
26,50
0,00
2021-11-16
OBL Informacja o otrzymaniu decyzji organu II instancji w zakresie kontroli celno – skarbowej za 2015 rok
26,50
+0,38
2021-09-22
OBL PSr /: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
24,80
+3,63
  • Poprzednia strona
  • z 28
  • Następna strona