Trwa ładowanie...
bFeSEPoB
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q32021Q22021Q12020Q4
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów154 257158 908148 656144 039
Zysk (strata) z działalności operacyjnej17 60619 43819 20529 659
Zysk (strata) brutto17 61319 49019 16629 400
Zysk (strata) netto14 23915 58415 44325 951
Przepływy netto1 540-13 795-2 804-13 034
Przepływy netto z działalności operacyjnej3 57915 032-25 579-19 689
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-764-12 2899 1257 447
Przepływy netto z działalności finansowej-1 275-16 53813 650-792
Aktywa razem445 923415 264412 133414 547
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania94 10989 08495 15891 949
Zobowiązania długoterminowe35 24732 80133 68934 115
Zobowiązania krótkoterminowe58 86256 28361 46957 834
Kapitał własny351 814326 180316 975322 598
Kapitał zakładowy7 1607 1607 1607 160
Liczba akcji (tys. szt.)16 650,6516 650,6516 650,6516 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)21,1319,5919,0419,38
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)0,850,940,931,56
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów506 134616 834664 751673 686
Zysk (strata) z działalności operacyjnej38 75426 09621 57123 481
Zysk (strata) brutto39 68723 70619 01520 931
Zysk (strata) netto32 07519 29914 63316 067
Przepływy netto25 160-21 812-2 44012 005
Przepływy netto z działalności operacyjnej84 588-49 52632 05355 509
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-12 627-9 833-10 192-4 120
Przepływy netto z działalności finansowej-46 80137 547-24 301-39 384
Aktywa razem388 689406 153349 502344 709
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania87 692123 34693 57689 987
Zobowiązania długoterminowe33 07748 41339 19830 151
Zobowiązania krótkoterminowe54 61574 93354 37859 836
Kapitał własny300 997282 807255 926254 722
Kapitał zakładowy7 1607 1607 1607 160
Liczba akcji (tys. szt.)16 650,6516 650,6516 650,6516 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)18,0816,9815,3715,30
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,931,160,880,96
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport
bFeSEPpj