Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q42021Q32021Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów194 639156 131161 550
Zysk (strata) z działalności operacyjnej28 60417 07419 467
Zysk (strata) brutto27 61117 12419 530
Zysk (strata) netto19 37713 73715 624
Przepływy netto11 7341 484-15 308
Przepływy netto z działalności operacyjnej8 5293 97913 410
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej3 763-1 221-27 348
Przepływy netto z działalności finansowej-558-1 274-1 370
Aktywa razem474 900468 787438 877
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 67396 58891 808
Zobowiązania długoterminowe35 54336 23333 786
Zobowiązania krótkoterminowe53 13060 35558 022
Kapitał własny386 227372 199347 069
Kapitał zakładowy7 1607 1607 160
Liczba akcji (tys. szt.)16 650,6516 650,6516 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)23,2022,3520,84
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)1,160,820,94
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

202120202019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów662 687512 396616 834
Zysk (strata) z działalności operacyjnej83 59256 85226 096
Zysk (strata) brutto82 67857 88923 706
Zysk (strata) netto63 42848 63919 299
Przepływy netto-23 59442 922-21 812
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 56884 457-49 526
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-16 3055 379-9 833
Przepływy netto z działalności finansowej-4 721-46 91437 547
Aktywa razem474 900414 547406 153
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania88 67391 949123 346
Zobowiązania długoterminowe35 54334 11548 413
Zobowiązania krótkoterminowe53 13057 83474 933
Kapitał własny386 227322 598282 807
Kapitał zakładowy7 1607 1607 160
Liczba akcji (tys. szt.)16 650,6516 650,6516 650,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)23,2019,3816,98
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)3,812,921,16
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)
zobacz raportzobacz raport