Notowania

NEXTBIKE: strona spółki
14.02.2020, 16:05

NXB Otrzymanie zawiadomienia z art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Nextbike Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia („Zawiadomienie”) złożonego w trybie art. 69 ustawy o ofercie przez Nextbike GmbH.
Kopia otrzymanego przez Emitenta Zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty