Notowania

KVT Powołanie Członka Zarządu KRYNICA VITAMIN S.A.

Zarząd Krynica Vitamin S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 marca 2020 r. Pana Rafała Załubkę na stanowisko Członka Zarządu w Spółce.
Rafał Załubka zdobył wykształcenie magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Zarządzanie Firmą. Z rynkiem FMCG (fast-moving consumer goods) jest związany od ponad 25 lat, a bogate doświadczenie handlowe oraz menadżerskie zdobywał w kilku firmach mających swoje siedziby na rynku polskim, ale też i w krajach europejskich (Czechy, Holandia). Przechodząc przez różne szczeble kariery zawodowej miał możliwość zdobywania wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz rynków zarówno w Polsce jak i na Świecie oraz współuczestniczyć w zmianach organizacyjnych, budowaniu działów i struktur firmy czy też być aktywnym uczestnikiem w procesie zakupu i przejęcia firmy. Pracował między innymi w: - Carey Agri (Przedstawiciel Handlowy), - Browar Dojlidy (Key Account Manager, Area Sales Manager), - Plus Discount (Kupiec), - Kamis Przyprawy (Key Account Manager, Dyrektor Regionalny ds., Kluczowych Klientów), - Prymat (National Key Account Manager), - Foodacare (International Key Account Manager, International Key Account Director, Dyrektor ds., Exportu), - Hoop Polska/Kofola Group (Dyrektor ds. Marek Prywatnych i Exportu Hoop Polska, Grupowy Dyrektor ds., Marek Prywatnych i Exportu, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów Hoop Polska), - Oerlemans Polska/Holandia (Członek Zarządu/Dyrektor Komercyjny Oerlemans Polska, Dyrektor Handlowy Oerlemans Holandia, Członek Zarządu Dyrektor Generalny Oerlemans Polska – Grupa Virto). Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Rafał Załubka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty