Notowania

BRASTER: strona spółki
25.02.2020, 19:00

BRA Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.

Zarząd BRASTER S.A. (dalej: "Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 25 lutego 2020 r. otrzymał od Pana Grzegorza Pielaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej - zawiadomienie o transakcji nabycia akcji Spółki dokonanej w dniu 25 lutego 2020 r.
Treść ww. zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty