Notowania

IDEABANK: strona spółki
27.02.2020, 12:07

IDA INFORMACJA O TRANSAKCJACH NA OBLIGACJACH EMITENTA UZYSKANA W TRYBIE ART. 19 MAR

Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu od Noble Securities S.A. jako osoby blisko związanej z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta Panem Leszkiem Czarneckim powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, o transakcjach dokonanych na obligacjach Emitenta w dniu 26 lutym 2020 r.
Pełna treść powiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki

Inne komunikaty