Trwa ładowanie...

Notowania

SFINKS: strona spółki
16.03.2020, 14:09

SFS Informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Grupy Sfinks Polska

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Emitent”) informuje, że z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego skutkujące wprowadzeniem zakazu podawania posiłków na miejscu w restauracjach, Emitent począwszy od dnia 14.03.2020 r. zaprzestał do odwołania obsługi klientów w lokalach restauracji należących do sieci Grupy Sfinks Polska.
Emitent prowadzi nadal sprzedaż posiłków na wynos oraz w kanale delivery (z dowozem) z wyłączeniem części restauracji mieszczących się w centrach handlowych objętych zakazem prowadzenia w nich ww. działalności, zgodnie z interpretacjami rozporządzenia Ministra Zdrowia przez te centra. Emitent wskazuje jednocześnie, że sprzedaż posiłków w ww. kanałach mimo, iż dynamicznie rosła w ujęciu r/r to ze względu na niską bazę odniesienia dotychczas miała niewielki udział w przychodach ze sprzedaży ogółem, a w dniach 14-15.03.2020 r. nie odnotowała znaczącego wzrostu. Na chwilę sporządzenia niniejszego raportu odnotowany przez Emitenta procentowy spadek przychodów w restauracjach sieci Grupy Sfinks Polska za okres 14-15.03.2020 r. wyniósł ok. 90% w stosunku do poprzedniego weekendu. W przypadku braku istotnego wzrostu zainteresowania kanałami sprzedaży na wynos i w delivery, a w efekcie utrzymania się istotnego spadku sprzedaży gastronomicznej będzie to miało bardzo istotny wpływ na wyniki finansowe i sytuację płynnościową/gospodarczą Emitenta. Sfinks wskazuje, iż obecnie nie jest w stanie oszacować pełnych skutków pandemii oraz działań ją ograniczających wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia na wyniki finansowe oraz sytuację płynnościową Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Spółki w związku z zaistniałą sytuacją . Ewentualne nowe zdarzenia i czynniki istotnie wpływające na sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi.

Inne komunikaty