Trwa ładowanie...

Notowania

BITEVIL: strona spółki
17.03.2020, 17:45

BIT Wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 istotnemu ograniczeniu uległa skala działalności Emitenta na skutek wstrzymania zleceń programistycznych od podmiotów zagranicznych, które w 2019 r. odpowiadały za 75% przychodów Spółki ogółem. W ocenie Zarządu Emitenta na dzień sporządzenia raportu wykorzystywane jest około 30% mocy programistycznych. Spółka, dostosowując się do obecnych realiów rynkowych, koncentruje aktualnie działalność na produkcji rozwiązań własnych oraz pozyskiwaniu zleceń krajowych. Zarząd Emitenta zaznacza, że koszty generowane przez Spółkę mają charakter zmienny i wynikają z wynagrodzenia za pracę godzinową dla zespołu programistycznego. Aktualnie cały zespół programistyczny współpracujący z Emitentem realizuje zlecenia w ramach pracy zdalnej. Emitent nie identyfikuje aktualnie zagrożenia dla płynności Spółki i jej ciągłości działania.
Ewentualne nowe uwarunkowania wynikające z wpływu epidemii COVID-19, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.

Inne komunikaty