Trwa ładowanie...
bDHTUdkR

Notowania

ARTERIA: strona spółki
24.03.2020, 18:08

ARR Potencjalny wpływ epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta

Zarząd Arteria S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”), działając zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz w nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. oraz komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., publikuje informację o potencjalnym wpływie zagrożenia epidemiologicznego na działalność Spółki.
Spółka prowadzi działalność operacyjną w ramach dwóch podstawowych segmentów: call center i wsparcia sprzedaży. Zarząd Emitenta ocenia, że rozprzestrzenianie się koronawirusa Covid-19 oraz skutki działań podejmowanych przez polskie władze w celu ograniczenia epidemii, mogą mieć negatywny wpływ na działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wyniki finansowe Spółki w okresie pierwszego oraz kolejnych kwartałów 2020 roku. Zarząd Emitenta podejmuje wszelkie kroki w celu utrzymania możliwie wysokiej skali operacji oraz jakości pracy realizowanej w segmencie call center oraz wsparcia sprzedaży, których efektem jest rozszerzenie nowych modeli pracy (w tym pracy zdalnej oraz zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych-RPA) oraz realizacji procesów z uwzględnieniem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii. Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, że faktyczne skutki rozprzestrzeniania się epidemii na działalność Emitenta oraz na wyniki finansowe w 2020 roku są na ten moment niemożliwe do precyzyjnego oszacowania. W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji, Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje wpływ rozprzestrzeniania się koronawirusa na działalność Grupy Emitenta oraz podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków finansowych, w szczególności w zakresie zapewnienia płynności finansowej Grupy Kapitałowej. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż podjął wszelkie wysiłki, aby działalność operacyjna Spółki była prowadzona z zachowaniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań. Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na wyniki finansowe i sytuację Spółki oraz bardziej precyzyjne szacunki wpływu pandemii na wyniki Spółki, zostaną opublikowane w kolejnych raportach bieżących i w raporcie okresowym za I kwartał 2020 roku.

Inne komunikaty

bDHTUdlz