Notowania

SFINKS: strona spółki
25.03.2020, 20:16

SFS Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Sfinks”, „Spółce”) informuje, że w dniu 25.05.03.2020 r. otrzymał informację o podjęciu przez Bank Ochrony Środowiska S.A. („BOŚ”, „Bank”), z którym Sfinks łączy Umowa kredytu nieodnawialnego z dnia 27.11.2015 r., decyzji o udzieleniu Sfinks karencji w spłacie trzech rat ww. kredytu, tj.:
- rata w kwocie 795.076,00 zł płatna 31.03.2020 r. - rata w kwocie jw. płatna 30.04.2020r. - rata w kwocie jw. płatna 31.05.2020r. z przesunięciem terminu spłaty ww. rat na koniec okresu kredytowania, tj. na dzień 31.08.2028r. Ponadto Sfinks powziął informację o podjęciu przez Bank decyzji o udzieleniu Sfinks karencji w spłacie trzech rat uzupełniających kaucję ustanowioną przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 13.02.2020 r. (o której zawarciu Sfinks informował w raporcie bieżącym nr 9/2020), każda w kwocie 134.948,00 PLN, których termin zapłaty przypada zgodnie z tą umową na kwiecień, maj oraz czerwiec 2020 r. - z przesunięciem terminów spłat ww. rat na grudzień br. oraz styczeń i luty 2021 r. Aktualnie Spółka oczekuje na otrzymanie od Banku stosowanych dokumentów w ww. zakresie. O dalszych działaniach Sfinks poinformuje w raportach bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inne komunikaty