Notowania

ELQ: strona spółki
25.03.2020, 22:47

ELQ Zawarcie istotnych umów

Zarząd ELQ S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2020 z dnia 24 marca 2020 r. informuje, iż w dniu 25 marca 2020 r. powziął informacje o obustronnym podpisaniu umów ze:
1. Spółką Bastecor sp. z o.o. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 999,99 kW wraz z niezbędną infrastrukturą; 2. Spółką Czarny Kormoran sp. z o.o. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 0,979 MW wraz z niezbędną infrastrukturą; 3. Spółką Giez sp. z o.o. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1959,99 kW wraz z niezbędną infrastrukturą; 4. Spółką SolViol 1 sp. z o.o. na budowę farm fotowoltaicznych o mocy do 8629 kW wraz z niezbędną infrastrukturą; 5. Spółką Mosty Fotowoltaika Bis sp. z o.o. na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1200 kW wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiotowe umowy spełniają kryterium istotności ze względu na fakt, iż ich łączna wartość znacząco przekracza 30% wartości kapitałów własnych Spółki.

Inne komunikaty