Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
ELQ: strona spółki
10.07.2023, 16:28

ELQ Zawarcie umowy ramowej o współpracy

Zarząd Spółki ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie („Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 10 lipca 2023 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy ramowej o współpracy ze spółką z branży odnawialnych źródeł energii. Powyższa umowa dotyczy realizacji maksymalnie 12 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 15 MW. Dla każdej z instalacji będzie zawieraną oddzielna umowa EPC, stanowiąca integralną częścią umowy ramowej. Umowa EPC będzie zawierać warunki szczegółowe dla danego zamówienia takie jak wynagrodzenie i harmonogram wykonywanych prac. Emitent będzie na bieżąco informował o podpisywanych umowach EPC.

Inne komunikaty