Notowania

ENERGA: strona spółki
26.03.2020, 0:01

ENG Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA

Zarząd Energa SA („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 400, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, w związku z otrzymaniem w dniu 25 marca 2020 roku od Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 21 Kwietnia 2020 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Gdańsku, przy al. Grunwaldzkiej 472, w budynku Olivia Tower, XII piętro, w Sali Olivia Sky Club.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Energa SA dokonane na podstawie art. 402 Kodeksu spółek handlowych stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty